Paroles maiņa


Drošības apsvērumu dēļ lūdzam nomainīt paroli Jūsu e-pastam

Paroles nesakrīt

Saglabāt un autorizēties
Drošības apsvērumu dēļ lūdzam regulāri mainīt paroli Jūsu e-pastam
E-pasta funkcijas un parametri:
 • vēstuļu sūtīšana un saņemšana;
 • kontaktu grāmata;
 • laika plānotājs;
 • piezīmju veidotājs;
 • uzdevumu sastādīšana sev un citiem;
 • vēstuļu pāradresācija – iespēja visas savas vēstules automātiski pāradresēt citam lietotājam;
 • atvaļinājuma režīms – iespēja iestatīt, ka jūsu atvaļinājuma laikā vēstuļu sūtītāji saņems no jums atbildes vēstuli par to, ka neesat pieejams;
 • e-pasta kastītes izmērs – 1 GB apjomā;
 • vienas ienākošās un izejošās vēstules apjoms – līdz 20 MB;
 • citu e-pasta serveru vēstuļu saņemšana (RPOP) – ja jums ir vairākas e-pasta kastītes dažādos e-pasta serveros, vari saņemt pilnīgi visu e-pasta kastīšu ienākošās vēstules tieši šajā e-pasta kastītē;
 • POP3 un IMAP protokolu izmantošana – iespēja lietot e-pastu, izmantojot citas e-pasta pārlūkprogrammas.
 • E-pasta programmatūras iestatījumi:
  1. SMTP: smtp.ltk.lv
  2. POP: pop.ltk.lv
  3. IMAP: imap.ltk.lv
E-pasta autorizācija

E-pasta adrese: Šeit norādiet jūsu pilno e-pasta adresi, piemēram, lietotajs@e-apollo.lv, lietotajs@apollo.lv, lietotajs@lietotajs.apollo.lv u.c.
Parole:
Atcerēties lietotāja vārdu
Uzmanību ! Ir mainīta autorizācijas kārtība.
Autorizējoties E-pastā lietojiet pilno e-pasta adresi pievienojot arī domēnu.
Piemēram : Jānis.Bērziņš@apollo.lv

Instrukcija kā konfigurēt e-pastu Outlook : Spied šeit
© SIA Lattelecom 2011